Leestijd circa 1- 2 minuten

In April 2021 kopte een aantal kranten dat er bij veel zonnepanelen, die afkomstig zijn uit Xinjiang een autonome regio in het noordwesten van China, (waarschijnlijk) gebruik wordt gemaakt van dwangarbeid om de stof silicium te werven. Silicium is de grondstof die wordt gebruikt voor het omzetten van zonlicht in stroom. 

Zonnet streeft naar een betere wereld waarin wij meer in harmonie leven met zowel natuur als mens. We wensen dan ook geen aandeel of een zo minimaal mogelijk aandeel te hebben in dergelijke praktijken. Zonnet werkt onder andere met zonnepanelen van de Noorse producent REC. REC heeft bevestigd op dit moment geen directe leveranciers in Xinjiang te hebben en REC is ervan overtuigd dat geen van de onderdelen zijn gemaakt door middel van dwangarbeid.

REC

REC geeft aan gecommitteerd te zijn om te voldoen aan alle geldige wet- en regelgeving. Dit houdt onder andere in dat er in alle facetten van het bedrijf en de supply chain geen gedwongen arbeid, slavernij, kinderarbeid, seks- of mensenhandel plaatsvindt. REC voert gemiddeld elke 2 jaar audits uit voor toeleveranciers. Op deze manier wordt gecontroleerd of de kwaliteit juist is, maar ook of bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid nemen.

Bent u geïnteresseerd in wat REC doet op het gebied van duurzaamheid, dan kan u dat via deze link bekijken: