Als gevolg van klimaatverandering zal het weer in Nederland steeds extremer worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan frequentere en zwaardere stormen. Dit zorgt ervoor dat het in toenemende mate belangrijk wordt om zonnepanelen te verzekeren. Het is raadzaam om verzekeraars in een vroeg stadium te betrekken waardoor de risico’s op conflicten worden geminimaliseerd en duidelijk wordt aan welke voorwaarden een installatie moet voldoen. Verzekeraars kijken voornamelijk naar drie aspecten:

  1. Extreem weer
  2. Diefstal
  3. Defecte panelen en omvormers

Neem contact op met uw eigen verzekeraar om de voorwaarden te bespreken. Ben u geïnteresseerd in het volledige artikel? Deze vindt u hier.