Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat handhaaft de salderingsregeling voor zonnepanelen tot ten minste 1 januari 2021. De eerder aangekondigde terugleversubsidie, die de salderingsregeling moest vervangen, gaat in de huidige vorm niet door. Er is te veel weerstand uit de sector.

In de afgelopen maanden is gebleken dat de uitvoering complexer is dan in eerste instantie gedacht, schrijft Wiebes in de Kamerbrief. En ook dat hij tegen het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van het huidige salderen te komen. ‘Duidelijkheid op deze termijn is nodig om tijdig een wetswijziging en de implementatie van de nieuwe regeling te kunnen realiseren’, aldus Wiebes. Hij wil dat de nieuwe regeling per 1 januari 2021 van start gaat, maar het is geheel de vraag of dat gaat lukken.

Mogelijk alternatief
Er komt dus kennelijk een ander alternatief voor de salderingsregeling. Daarover schrijft Wiebes: ‘Bij de nadere uitwerking van de terugleversubsidie, in nauw overleg met de betrokken partijen, is de afgelopen maanden echter gebleken dat de uitvoering complexer is dan in eerste instantie gedacht. Verschillende partijen hebben inmiddels hun ernstige zorgen over de uitvoering van de terugleversubsidie met mij gedeeld. Momenteel onderzoek ik hoe de zorgen met betrekking tot de uitvoering kunnen worden weggenomen, dan wel of er een werkbaar alternatief instrument kan worden vormgegeven.’

‘Ook heb ik toegezegd om bij de vormgeving van de nieuwe regeling rekening te houden met ten minste de doelgroepen utiliteit en energiecoöperaties. Vanuit praktisch oogpunt blijf ik streven naar een regeling die zoveel mogelijk doelgroepen kan bedienen. Daarmee beoog ik ook invulling te geven aan de afspraak uit het regeerakkoord om te komen tot een regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. Daarom zal ik ook nu in de verdere uitwerking onderzoeken in hoeverre de nieuwe regeling een adequate stimulans voor deze doelgroepen biedt.’

De regeling kon op weinig steun uit de sector rekenen. Energiebedrijf Eneco trok vorig jaar al de steun voor de invoering van de terugleversubsidie in. Eneco noemde de regeling toen een administratieve draak.

De terugleversubsidie​
De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken moest aantrekkelijk blijven, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen ODE zouden betalen. De subsidie zou zijn gebaseerd op een terugverdientijd van 7 jaar voor installaties. Dat wordt nu dus weer allemaal anders.

Deel dit bericht